logo-czarterowania-i-wędkowania corralejo

Dostępność

Początek / Dostępność

Podmiot CORRALEJO CHARTER SL zobowiązał się do udostępnienia swojej strony internetowej zgodnie z Dekretem Królewskim 1112/2018 z dnia 7 września w sprawie dostępności stron internetowych i aplikacji dla urządzeń mobilnych w sektorze publicznym. Otwiera się w nowym oknie «Niniejsze oświadczenie o dostępności dotyczy strony internetowej crlaposaa.es.

Stan zgodności: 

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z RD 1112/2018 ze względu na wyjątki i brak zgodności w aspektach wskazanych poniżej.

Treść niedostępna
Treści zebrane poniżej nie są dostępne z następujących powodów:
1. Brak zgodności z RD 1112/2018

 • Istnieją logo i obrazy z nieprawidłowym lub mylącym tekstem alternatywnym oraz złożone obrazy bez opisu tekstowego [wymaganie nr 9.1.1.1 Treść nietekstowa, z UNE-EN 301549:2022].
 • Istnieją listy utworzone niepoprawnie (bez etykiety listy), tabele z błędnie oznakowanymi komórkami i niewidocznymi etykietami w elementach formularzy [wymaganie nr 9.1.3.1 Informacje i powiązania, z UNE-EN 301549:2022].
 • Istnieją tabele niedostosowane do małych rozmiarów ekranów i pola formularzy, które nie są poprawnie wyświetlane na małych ekranach [wymaganie nr 9.1.4.10 Ponowne dostosowanie tekstu, z UNE-EN 301549:2022]
 • Występuje tekst, który przy zmianie odstępów i wysokości linii nie jest wyświetlany poprawnie [wymaganie nr 9.1.4.12 Odstępy między tekstami, z UNE-EN 301549:2022].
 • Istnieją elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury, takie jak łącza do sieci społecznościowych, edytor tekstu komentarzy, elementy do sortowania wyników wyszukiwania, paginacja wyników wyszukiwania lub strzałki kalendarza [wymaganie nr 9.2.1.1 Klawiatura, z UNE-EN 301549 :2022].
 • Istnieją elementy, które nie są fokusowane i dlatego nie można z nimi wchodzić w interakcję za pomocą klawiatury, na przykład [wymaganie nr 9.2.4.3 Kolejność fokusu, z UNE-EN 301549:2022]
 • Istnieją linki, w których ich funkcja nie jest poprawnie określona (mają nieodpowiedni opis, zbyt ogólny tekst, niewłaściwy tytuł...). [wymaganie nr 9.2.4.4 Cel łączy, z UNE-EN 301549:2022].
 • Istnieją nagłówki z powtarzającym się i/lub niezbyt opisowym tekstem [wymaganie nr 9.2.4.6 Nagłówki i etykiety, z UNE-EN 301549:2022].
 • Istnieją obrazy, infografiki, teksty linków lub przycisków, teksty nagłówków i treści, które nie są przetłumaczone na inne języki [wymaganie nr 9.3.1.2 Język stron, z UNE-EN 301549:2022]
 • Na niektórych stronach ta sama ikona jest używana do różnych celów, co powoduje zamieszanie [numer wymagania 9.3.2.4 Spójna identyfikacja, z UNE-EN 301549:2022]
 • Pojawiają się komunikaty o błędach, które nie są zbyt opisowe, lub komunikaty o błędach, które nie są zgrupowane w jeden komunikat, a także brak sugestii w formularzu prawidłowego wypełnienia pól [wymaganie nr 9.3.3.1 Identyfikacja błędów, od UNE -EN 301549:2022]
 • Istnieją formularze z polami obowiązkowymi, w przypadku których użytkownik nie jest o tym informowany, a także pola, w których brakuje tekstowego przykładu formatu pola (np. DNI) [wymaganie nr 9.3.3.2 Etykiety i instrukcje, z UNE-EN 301549 :2022]
 • Istnieją pola formularzy, w których po wpisaniu błędnej wartości zgłaszany jest błąd, ale nie pojawia się sugestia jej poprawienia. [wymaganie numer 9.3.3.3 Sugestie dotyczące błędów, z UNE-EN 301549:2022]
 • Istnieją strony z błędami składniowymi i dlatego niektóre produkty wsparcia mogą nieprawidłowo interpretować treść (zduplikowane identyfikatory stron, niezamknięte tagi, nieprawidłowa konstrukcja tagów...).[wymaganie nr 9.4.1.1 Przetwarzanie, z UNE-EN 301549: 2022]
 • Istnieją strony, na których produkty pomocnicze nie będą w stanie uzyskać informacji, wejść w interakcję ani być świadomi stanu elementów sterujących interfejsu użytkownika, takich jak komunikaty pomocy, komunikaty o stanie wyników działań, atrybuty łączy, obraz języka strony... których nie można odczytać czytniki ekranu w momencie ich pojawienia się [numer wymagania 9.4.1.2 Nazwa, funkcja, wartość UNE-EN 301549:2022]
 • Na niektórych stronach internetowych mogą występować specyficzne błędy edycyjne.
 1. Nieproporcjonalne obciążenie
 • Nie dotyczy.
 1. Treść nie wchodzi w zakres obowiązującego prawodawstwa
 • Mogą istnieć pliki pakietu Office w formacie PDF lub innym, opublikowane przed 20 września 2018 r., które nie spełniają w pełni wszystkich wymagań dotyczących dostępności. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby większość z nich przestrzegała tych zasad.

Przygotowanie niniejszego oświadczenia o dostępności

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w środę, 20 września 2023 r.

Metodą sporządzenia sprawozdania była samoocena dokonana przez podmiot.


Ostatnia aktualizacja oświadczenia: środa, środa, 20 września 2023 r.

Obserwacje i dane kontaktowe

Można przekazywać komunikaty dotyczące wymogów dostępności (art. 10 ust. 2 lit. a) RD 1112/2018) takie jak:

 • zgłaszać wszelkie możliwe przypadki nieprzestrzegania zasad przez tę witrynę
 • trudności w dostępie do treści
 • formułować inne zapytania lub sugestie dotyczące ulepszeń w zakresie dostępności strony internetowej

Za pomocą poniższego formularza kontaktowego możesz przedstawić:

 • Reklamację dotyczącą spełnienia wymagań RD 1112/2018 lub
 • dostępny wniosek o informacje dotyczący:
 • treści wyłączone z zakresu stosowania RD 1112/2018 w rozumieniu art. 3 ust. 4
 • treści, które są zwolnione ze zgodności z wymogami dostępności, ponieważ nakładają nieproporcjonalne obciążenie.

We wniosku o udostępnienie informacji należy jasno określić fakty, przyczyny i żądanie, które pozwolą nam zweryfikować, czy jest to uzasadnione i uzasadnione żądanie.

Treść opcjonalna

Niniejsza strona internetowa stosuje wymagania normy UNE-EN 301549:2022 z uwzględnieniem wyjątków RD 1112/2018.

Ostatni przegląd dostępności został przeprowadzony w środę, środę 20 września 2023 r.

Strona jest zoptymalizowana pod kątem przeglądarki Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej oraz najnowszych wersji FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. Minimalna zalecana rozdzielczość internetu to 1280×1024. Strona jest przystosowana do responsywności, dzięki czemu optymalnie wyświetla się na tabletach i urządzeniach mobilnych. Na tych urządzeniach jest zoptymalizowana do przeglądania w najnowszych aktualnych wersjach przeglądarek Chrome na urządzenia mobilne, Firefox na urządzenia mobilne, Safari na urządzenia mobilne, Opera Mini i natywna przeglądarka Android.

pl_PL
Otwórz czat
1
Zeskanuj kod
Cześć
Jak możemy ci pomóc?