logo-czarterowania-i-wędkowania corralejo

Nota prawna i warunki użytkowania

Początek / Dostępność

Nawigacja, dostęp i korzystanie ze strony internetowej CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. nadaje status użytkownika, na który jest akceptowany, przeglądaniu serwisu CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. , wszystkie warunki użytkowania określone tutaj, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich przepisów dotyczących obowiązkowej zgodności z prawem, w zależności od przypadku. Strona internetowa CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. zapewnia dużą różnorodność informacji, usług i danych. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z serwisu. Odpowiedzialność ta obejmie:
  • Prawdziwość i legalność informacji podanych przez użytkownika w formularzach wydanych przez CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez witrynę.
  • Korzystanie z informacji, usług i danych oferowanych przez CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym lub w inny sposób może naruszyć prawa osób trzecich lub funkcjonowanie samego serwisu.

LINKI I POLITYKA ZWOLNIEŃODPOWIEDZIALNOŚĆ

CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków znajdujących się na jej stronie internetowej i oświadcza, że w żadnym przypadku nie będzie przystępował do sprawdzania ani sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad treścią innych stron sieci. Podobnie nie gwarantuje dostępności technicznej, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności stron innych niż jego własność, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków. CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. oświadcza, że podjął wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia szkód dla użytkowników swojej witryny internetowej, które mogą wyniknąć z przeglądania jej witryny. W związku z tym CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie użytkownik może ponieść w wyniku przeglądania Internetu.

MODYFIKACJE

CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji, jakie uzna za stosowne, bez wcześniejszego powiadomienia, w treści swojej witryny internetowej. Zarówno w odniesieniu do zawartości serwisu, jak i warunków korzystania z niego, czy też ogólnych warunków kontraktowania. Modyfikacje te mogą być dokonywane za pośrednictwem serwisu internetowego w dowolny, prawnie dopuszczalny sposób i będą obowiązkowe w czasie ich publikacji w serwisie oraz do czasu ich skutecznej modyfikacji przez kolejne.

REZERWACJA PLIKÓW COOKIES

Plik cookie to plik pobierany na Twój komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookies umożliwiają witrynie internetowej m.in. przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego sprzęcie oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu, w jaki korzysta on ze swojego sprzętu, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika . Pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Internetu, zapewniając niezliczone korzyści w świadczeniu usług interaktywnych, ułatwiając nawigację i użyteczność naszego serwisu. Informacje, które podajemy poniżej, pomogą Ci zrozumieć różne rodzaje plików cookie:

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

WEDŁUG PODMIOTU, KTÓRY NIMI ZARZĄDZA. Własne pliki cookie. Są to te, które są gromadzone przez samego redaktora w celu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika. Pliki cookie stron trzecich Są to pliki gromadzone i zarządzane przez stronę trzecią; nie można ich uważać za własne.   W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU POZOSTAJĄ AKTYWNE Cookies sesyjne Gromadzą dane, gdy użytkownik przegląda strony internetowe, aby świadczyć żądaną usługę. Trwałe pliki cookie Są przechowywane na urządzeniu końcowym, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane przez osobę odpowiedzialną za plik cookie w celu świadczenia żądanej usługi. WEDŁUG SWOJEGO PRZEZNACZENIA Techniczne pliki cookies Są to pliki niezbędne do prawidłowego poruszania się po serwisie.
  • Pliki cookie służące do personalizacji umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po witrynie internetowej w oparciu o charakterystykę (język).
  • Analityczne pliki cookie Umożliwiają usługodawcy analizę nawigacji użytkownika, śledzenie korzystania ze strony internetowej, a także tworzenie statystyk dotyczących najczęściej odwiedzanych treści, liczby odwiedzających itp.
  • Reklamowe pliki cookie Umożliwiają redaktorowi umieszczanie w serwisie przestrzeni reklamowych, zgodnie z zawartością samej witryny.
  • Pliki cookies dotyczące reklamy behawioralnej Umożliwiają redaktorowi umieszczanie w witrynie przestrzeni reklamowych na podstawie informacji uzyskanych na podstawie nawyków przeglądania użytkownika.
Zgodnie z postanowieniami artykułu 22.2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI-CE), CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. informuje o plikach cookies stosowanych na naszej stronie: PRZEZNACZENIE RODZAJE PLIKÓW COOKIES Własne pliki cookie Pliki cookie stron trzecich Pliki cookie sesyjne Pliki cookie trwałe Pliki cookie techniczne TAK TAK TAK NIE Pliki cookie personalizujące TAK NIE NIE NIE Pliki cookie analityczne NIE TAK TAK NIE Pliki cookie reklamowe NIE NIE NIE NIE
Własne pliki cookie Pliki cookie stron trzecich Sesyjne pliki cookie Trwałe pliki cookie
Techniczne pliki cookie TAK TAK TAK NIE
Pliki cookie służące do personalizacji NIE NIE NIE NIE
Analityczne pliki cookie TAK TAK TAK NIE
Reklamowe pliki cookie NIE NIE NIE NIE
Pliki cookie dotyczące reklam behawioralnych NIE NIE NIE NIE
Podobnie CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. informuje użytkownika, że ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby był informowany o otrzymywaniu plików cookies oraz, jeśli sobie tego życzy, może uniemożliwić ich instalowanie na jego dysku twardym. Poniżej podajemy linki do różnych przeglądarek, za pomocą których można dokonać takiej konfiguracji: OCHRONA DANYCH Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych (LOPD), CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. informuje użytkowników swojej strony internetowej, że dane osobowe zebrane przez firmę za pośrednictwem formularzy na jej stronie internetowej zostaną zapisane w zautomatyzowanym pliku, za który odpowiada CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. , aby móc ułatwić, przyspieszyć i wypełnić zobowiązania podjęte między obiema stronami. Podobnie CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. informuje o możliwości skorzystania z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i sprzeciwu, pisząc na adres: C/ Detrás de los Curbelos, 3, 35660 Corralejo – Fuerteventura – Las palmas de GC O ile użytkownik nie poinformuje inaczej CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA, rozumie, że jego dane nie zostały zmodyfikowane, że użytkownik zobowiązuje się powiadomić CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA o wszelkich zmianach oraz że CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA ma zgodę na wykorzystanie ich w celu budowania lojalności między stronami. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające ze wszystkich tekstów, obrazów, a także środków i form prezentacji i montażu tej strony internetowej należą, samodzielnie lub jako cesjonariusz, do CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. Będą one zatem dziełami chronionymi. jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, do którego mają zastosowanie zarówno hiszpańskie, jak i wspólnotowe regulacje w tym zakresie, a także związane z tym umowy międzynarodowe podpisane przez Hiszpanię. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z ustawą o własności intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie i wykorzystywanie całości lub części zawartości tej witryny internetowej jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej zgody CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA. DZIAŁANIA PRAWNE, PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I JURYSDYKCJA CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA zastrzega sobie również prawo do wszczęcia powództwa cywilnego lub karnego, jakie uzna za stosowne w związku z niewłaściwym korzystaniem ze swojej strony internetowej i treści lub za nieprzestrzeganie niniejszych warunków. Relacje pomiędzy użytkownikiem a dostawcą będą regulowane przepisami obowiązującymi na terytorium Hiszpanii. W przypadku powstania kontrowersji strony mogą poddać swoje spory pod rozstrzygnięcie arbitrażu lub zwrócić się do jurysdykcji zwykłej, przestrzegając zasad jurysdykcji i kompetencji w tym zakresie. CORRALEJO CHARTER SOCIEDAD LIMITADA ma swoją siedzibę w Corralejo, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania.  
pl_PL
Otwórz czat
1
Zeskanuj kod
Cześć
Jak możemy ci pomóc?